Adatvédelmi irányelvek

1. Általános információk

 1. Ez a szabályzat a weboldalra vonatkozik, amely a címen működik https://
 2. A szolgáltatás üzemeltetője és a személyes adatok kezelője:
 3. Contentation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-064 Szczecin, bejegyezve a Szczecin-Centrum Kerületi Bíróság Szczecinben, az Országos Bírósági Nyilvántartás XIII. gazdasági osztálya által vezetett vállalkozói nyilvántartásba KRS 0000871922, PIN 8522668617, REGON 387628543 számon.
 4. Az üzemeltető kapcsolattartó e-mail címe: [email protected]
 5. Az adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelője az Ön által a weboldalon önkéntesen megadott adatokkal kapcsolatban.
 6. A Szolgálat a személyes adatokat a következő célokra használja fel:
  • A Szolgálat a személyes adatokat a következő célokra használja fel:
  • Egy hozzászólási rendszer futtatása
  • A minősített hirdetési rendszer adminisztrációja
  • Felhasználói hirdetések megjelenítése
  • Kérések kezelése az űrlapon keresztül
  • Ajánlat vagy információ benyújtása
 7. A szolgáltatás olyan funkciókat lát el, amelyek a felhasználókról és viselkedésükről a következő módon szereznek információkat:
  • Az üzemeltető rendszereibe bevitt űrlapokon önkéntesen megadott adatok segítségével.
  • Sütik tárolásával az Ön végeszközein.

2. Az adatkezelő által alkalmazott kiválasztott adatvédelmi módszerek

 1. A bejelentkezési és személyes adatok beviteli oldalai az átviteli rétegben védettek (SSL tanúsítvány). Ez biztosítja, hogy a webhelyen megadott személyes adatok és bejelentkezési adatok titkosítva legyenek a felhasználó számítógépén, és csak a célszerveren legyenek olvashatók.
 2. Az adatbázisban tárolt személyes adatokat úgy titkosítják, hogy azokat csak az adatkezelő kulcsával rendelkezők tudják elolvasni. Ez védi az adatokat abban az esetben, ha az adatbázist ellopják a szerverről.
 3. A felhasználói jelszavakat hash-ként tárolják. A hashing funkció egyféleképpen működik – nem lehet megfordítani a működését, ami ma már a felhasználói jelszavak tárolásának modern szabványa.
 4. Az üzemeltető rendszeresen megváltoztatja a rendszergazdai jelszavakat.
 5. Az adatok védelme érdekében az üzemeltető rendszeresen biztonsági mentéseket készít.
 6. Az adatvédelem fontos eleme az adatkezelő által a személyes adatok feldolgozására használt valamennyi szoftver rendszeres frissítése, ami különösen a szoftverkomponensek rendszeres frissítését jelenti.

3. Hosting

 1. A szolgáltatás az üzemeltető szerverén van elhelyezve (technikailag fenntartva): Google LLC.

4. Az Ön jogai és további információk az Ön adatainak felhasználásáról

 1. Bizonyos körülmények között az ügyintéző jogosult az Ön személyes adatait más címzetteknek továbbítani, ha ez az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez vagy az ügyintéző kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. Ez a címzettek ilyen csoportjaira vonatkozik:
  • tárhelyszolgáltató cég megbízási alapon
  • fizetési processzorok
  • hatóságok
  • alkalmazottak és felhatalmazott munkatársak, akik az adatokat a weboldal céljának teljesítéséhez használják fel
  • az ügyvezetőnek marketingszolgáltatásokat nyújtó vállalatok
 2. Az Ön személyes adatait az Adatkezelő legfeljebb annyi ideig kezeli, amennyi a külön jogszabályokban meghatározott kapcsolódó tevékenységek (pl. könyvelés) elvégzéséhez szükséges. A marketingadatok tekintetében az adatokat legfeljebb 3 évig kezeli.
 3. Jogában áll megkérdezni az ügyintézőt:
  • Hozzáférés az Ön személyes adataihoz,
  • kijavítva őket,
  • mozog,
  • feldolgozási korlátozások,
  • és az adatok hordozhatósága.
 4. Ön jogosult arra, hogy a 3.3. c) pontban említett adatkezelés tekintetében tiltakozzon a személyes adatoknak az adatkezelő által követett jogos érdekből történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben a tiltakozáshoz való jog nem gyakorolható, ha az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, különösen követelések megállapítása, érvényesítése vagy védelme érdekében.
 5. Az ügyintéző intézkedései ellen panasszal lehet élni a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökénél (2 Stawki Street, 00-193 Varsó, 2 Stawki Street, 00-193 Varsó).
 6. A személyes adatok megadása önkéntes, de a Szolgáltatás működéséhez szükséges.
 7. Önnel kapcsolatban automatizált döntéshozatallal járó tevékenységek végezhetők, beleértve a profilalkotást a szolgáltatásnyújtás céljából a megkötött megállapodás alapján, valamint az adminisztrátor által végzett közvetlen marketing céljából.
 8. Személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országból az adatvédelmi szabályok értelmében. Ez azt jelenti, hogy nem küldjük azokat az Európai Unión kívülre.

5. Az űrlapokon szereplő információk

 1. A Szolgáltatás a felhasználó által önkéntesen megadott információkat gyűjti, beleértve a személyes adatokat is, amennyiben azokat megadta.
 2. A szolgáltatás képes elmenteni a kapcsolati paraméterekre vonatkozó információkat (dátum és idő, IP-cím).
 3. Bizonyos esetekben a webhely információkat rögzíthet, hogy megkönnyítse az űrlapok adatainak összekapcsolását az űrlapot kitöltő felhasználó e-mail címével. Ebben az esetben a felhasználó e-mail címe az űrlapot tartalmazó oldal url-jén belül jelenik meg.
 4. Az űrlapon megadott adatokat az adott űrlap funkciójából adódó célból dolgozzák fel, pl. szolgáltatási kérelem vagy kereskedelmi kapcsolatfelvétel, szolgáltatási regisztráció stb. lebonyolítása érdekében. Minden esetben az űrlap kontextusa és leírása egyértelműen tájékoztat a felhasználás céljáról.

6. Az adminisztrátor naplói

 1. Az oldalon a felhasználók viselkedésére vonatkozó információk rögzítésre kerülhetnek. Ezeket az adatokat az oldal adminisztrációjához használjuk.

7. Releváns marketingtechnikák

 1. Az üzemeltető a weboldal forgalmának statisztikai elemzését a Google Analytics (Google Inc., székhelye: USA) segítségével végzi. Az üzemeltető nem továbbít személyes adatokat a szolgáltatás üzemeltetőjének, csak anonimizált információkat. A szolgáltatás a felhasználó végberendezésén cookie-k használatán alapul. A Google hirdetési hálózata által a felhasználói preferenciákra vonatkozóan gyűjtött információk tekintetében a felhasználó a következő eszközzel megtekintheti és módosíthatja a cookie-kból származó információkat: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. Az üzemeltető remarketing technikákat alkalmaz, hogy a reklámüzeneteket a felhasználó webhelyen tanúsított viselkedéséhez igazítsa, ami azt az illúziót keltheti, hogy a felhasználó személyes adatait a felhasználó nyomon követésére használják, de a gyakorlatban semmilyen személyes adat nem kerül át az üzemeltetőtől a hirdetőkhöz. Az ilyen tevékenységek technológiai előfeltétele, hogy a cookie-k engedélyezve legyenek.
 3. Az üzemeltető a Facebook pixelt használja. Ez a technológia tudatja a Facebookkal (az amerikai székhelyű Facebook Inc.), hogy egy nála regisztrált személy használja a szolgáltatást. Ebben az esetben olyan adatokra támaszkodik, amelyeknek ő maga az adminisztrátora; az üzemeltető nem továbbít magáról további személyes adatokat a Facebooknak. A szolgáltatás a felhasználó végberendezésén cookie-k használatára támaszkodik.
 4. Az üzemeltető olyan megoldást használ, amely a felhasználói viselkedést hőtérképek létrehozásával és a viselkedés helyszíni rögzítésével tanulmányozza. Ezeket az információkat anonimizálják, mielőtt elküldik a szolgáltatás üzemeltetőjének, így az üzemeltető nem tudja, hogy kire vonatkoznak. Különösen a megadott jelszavak és egyéb személyes adatok nem kerülnek rögzítésre.
 5. Az üzemeltető olyan megoldást használ, amely automatizálja a weboldal működését a felhasználókkal kapcsolatban, például képes e-mailt küldeni a felhasználónak, miután az meglátogatott egy adott aloldalt, feltéve, hogy a felhasználó beleegyezett, hogy kereskedelmi leveleket kapjon az üzemeltetőtől.

8. Információk a sütikről

 1. Az oldal sütiket használ.
 2. A sütik (ún. „cookie-k”) olyan informatikai adatok, különösen szöveges fájlok, amelyeket a Szolgáltatás felhasználójának végberendezése tárol, és amelyek a Szolgáltatás weboldalain való használatra szolgálnak. A sütik általában tartalmazzák annak a weboldalnak a nevét, ahonnan származnak, a végberendezésen való tárolás idejét és egy egyedi számot.
 3. Az a szervezet, amely cookie-kat helyez el a szolgáltatás felhasználójának végberendezésén, és hozzáfér hozzájuk, a szolgáltatás üzemeltetője.
 4. A sütiket a következő célokra használjuk:
  1. a felhasználó munkamenetének fenntartása a Szolgáltatásban (bejelentkezés után), hogy a felhasználónak ne kelljen a Szolgáltatás minden egyes aloldalán újra megadni a felhasználónevét és jelszavát;
  2. a fentiekben a „Fontos marketingtechnikák” alatt meghatározott célok elérése érdekében.
 5. A Szolgáltatás két fő sütitípust használ: „munkamenet” (session cookie-k) és „állandó” (persistent cookie-k). A „munkamenet” cookie-k olyan ideiglenes fájlok, amelyek a Felhasználó végberendezésén tárolódnak mindaddig, amíg a Felhasználó ki nem jelentkezik, el nem hagyja a weboldalt vagy be nem zárja a szoftvert (webböngészőt). A „tartós” cookie-k a cookie-beállításokban meghatározott ideig vagy a Felhasználó általi törlésükig tárolódnak a Felhasználó végberendezésén.
 6. A webböngésző szoftverek (webböngészők) általában alapértelmezés szerint lehetővé teszik a sütik tárolását a felhasználó végberendezésén. A weboldal felhasználói megváltoztathatják az erre vonatkozó beállításaikat. Az internetes böngésző lehetővé teszi a sütik törlését. Lehetőség van a sütik automatikus letiltására is. A részletekért kérjük, tekintse meg az internetes böngésző súgóját vagy dokumentációját.
 7. A sütik használatának korlátozása befolyásolhatja a weboldalon elérhető funkciók egy részét.
 8. A szolgáltatás felhasználójának végberendezésén elhelyezett sütiket a szolgáltatás üzemeltetőjével együttműködő szervezetek is használhatják, különösen a következő vállalatok: Google (Google Inc., székhely: USA), Facebook (Facebook Inc., székhely: USA), Twitter (Twitter Inc., székhely: USA).

9. Cookie-k kezelése – hogyan történik a hozzájárulás megadása és visszavonása a gyakorlatban?

 1. Ha nem szeretne sütiket kapni, megváltoztathatja böngészője beállításait. Felhívjuk figyelmét, hogy a hitelesítési folyamatokhoz, a biztonsághoz, a felhasználói beállítások fenntartásához szükséges cookie-k letiltása megnehezítheti, szélsőséges esetben pedig megakadályozhatja a weboldalak használatát.
 2. A cookie-beállítások kezeléséhez válassza ki az Ön által használt webböngészőt az alábbi listából, és kövesse az utasításokat:

Mobil eszközök: